Проблеми реалізації економічних прав внутрішньо переміщених осіб

Автор(и)

  • Сергій Глібко Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3398-9276
  • Розгон Ольга Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6739-3927
  • Ірина Подрез-Ряполова Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8802-1441

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-1(18)-1

Ключові слова:

внутрішньо переміщена особа, воєнний стан, економічні права, окуповані території, право власності

Анотація

В умовах воєнного стану на території України виникає необхідність розроблення дієвого механізму реалізації прав внутрішньо переміщених осіб. Особливої актуальності набувають проблеми здійснення економічних прав, зокрема, проблеми у сфері реалізації внутрішньо переміщеними особами майнових прав. Метою цієї статті є аналіз наукових досліджень та основних положень нормативно- правових актів та проєктів законів, які стосуються сфери реалізації економічних прав внутрішньо переміщених осіб. Вивчення праць науковців дозволило встановити й оцінити стан дослідження обраної теми, виявити та дослідити проблемні питання, що постали на сучасному етапі та визначити шляхи їх вирішення. Зокрема, були окреслені загальні проблеми щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб, якими є проблеми реалізації прав вимушених переселенців інституційно-організаційного, правового та соціально- економічного характеру. В рамках цього дослідження проведений аналіз стану нормативного регулювання правовідносин з обраної тематики наступних основних періодів: до введення воєнного стану на території України та періоду, пов›язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти суверенітету України, введенням воєнного стану в Україні і тимчасовою окупацією частини території України. Відмічено, що у період до введення воєнного стану в Україні не набула ефективного застосування загальнодержавна концепція захисту і відновлення майнових прав внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців. Розглянуті положення проєкту Закону України «Про засади державної політики перехідного періоду» від 09 серпня 2021 року. Доведено, що для ефективного правового регулювання проблемних питань, які можуть виникнути у перехідний період, необхідна своєчасна розробка відповідних законодавчих норм (положень), які зможуть розв’язати проблеми правового захисту громадян України і юридичних осіб України, права і законні інтереси на об’єкти права власності яких порушені внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації території України. Визначено наявність проблем щодо реалізації норм Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» у сфері захисту права власності, наголошена їх важливість та актуальність. Встановлено, що законодавство України у сфері правового регулювання відносин власності за участю внутрішньо переміщених осіб потребує вдосконалення та внесення відповідних змін, які забезпечать захист та додаткові гарантії здійснення права власності. Зокрема, наголошено на необхідності розробки механізму відновлення права власності, створення єдиної бази обліку майна внутрішньо переміщених осіб та прийняття спеціального нормативного-правового акту, що регулює питання надання гарантій компенсації руйнування (пошкодження) майна громадян внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Крім того, наголошено на необхідності стимулювання реалізації підприємницького та інноваційного потенціалу та подальших комплексних науково-правових досліджень щодо створення оптимальних умов та підвищення ефективності провадження підприємницької та інноваційної діяльності.

Посилання

Bobkova A. H. (2017) Regarding the exercise of the right to housing internally displaced persons. The Law

Journal of Donetsk University, 1-2, 3–13. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pchdu_2017_1-2_3.

Danylova I. (2017) The realization of housing rights of forced displaced persons in Ukraine. Entrepreneurship, economy and right, 3, 16–18. Retrievered from http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/4.pdf.

Decree of the President of Ukraine on Strategy for the De-Occupation and Reintegration of the Temporarily

Occupied Territory of the Autonomous Republic of Crimea and the City of Sevastopol № 117/2021 (2021, March 24). Retrievered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117/2021#Text.

Decree of the President of Ukraine on the Extension of Martial Law in Ukraine № 133/2022 (2022, March 14). Retrievered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2022#n5.

Decree of the President of Ukraine on the Extension of Martial Law in Ukraine № 259/2022 (2022, April 18). Retrievered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/259/2022#Text.

Decree of the President of Ukraine on the Extension of Martial Law in Ukraine № 341/2022 (2022, May 17). Retrievered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341/2022#Text.

Decree of the President of Ukraine on the Introduction of Martial Law in Ukraine № 64/2022 (2022, February 24). Retrievered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text.

Dotsenko-Bilous N. (2017). Construction of social housing for internally displaced persons: Legal aspects:

Program of development of public-private partnership USAID. Human rights, state, society, 1-2. doi: https://doi.org/10.31558/2518-7953.2017.1-2.1.

Dufeniuk, О. (2021) The ECHR impact on the formation of supranational and national human rights paradigm (Ukrainian context). Ideology and politics journal, 1(17). Retrieved from http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4012/1/%d0%b4%d1%83%d1%84%d0%b5%d0%bd%d1%8e%d0%ba%20%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf.pdf.

Evtushenko, I. (2015). Modern war conflict: the consequences of international terrorism on the base of globalization (theoretical and legal aspect). Authority and society (History, Theory, Practice), 4(36), 156–157.

Ilyashko, O. O (2020). Features of legal regulation of human rights and freedoms in the temporarily occupiedterritories of Ukraine. Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Legal Sciences, Vol. 31 (70), No. 6, 19–25.

Kaliushchenko, I. M. (2016). International legal standards for the rights of internally displaced persons and their implementation in Ukraine. Legal electronic scientific journal, 2, 157–159.

Karpachova N. I. (2021). Modern challenges to international security and protection of human rights (International and Ukrainian context). Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28(2), 25–33.

Komisarov, О., Skrynkovskyy, R., Bielai, S., Chystokletov, L., Podoliak, E., & Khytra, О. (2018). Formation of the Civil-Military Cooperation During the Settlement of the Armed Conflict in the South-East of Ukraine. Traektoriâ Nauki = Path of Science, 4(7), 2009-2015.

Korshun A. A. (2018) The right to housing internally displaced persons. Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 3, 45–53.

Kostruba, A. (2020). Right deprivation in the legal regulation mechanism of civil property relations: Comparative analysis of international legislation. The Asian International Journal of Life Sciences, 22(2), 143–156.

Lacatus, C., & Nash, K. (2020). Peace agreements and the institutionalisation of human rights: A multi-level analysis. International Journal of Human Rights. 24(6), 889–912.

Law of Ukraine on the Ensuring the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons № 1706-VII (2014, October 20). Retrievered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text.

Law of Ukraine on the Protection of Citizens’ Rights And Freedoms and Legal Regime in the Temporarily Occupied Territory of Ukraine № 1207-VII (2014, April 15). Retrievered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text.

Odyntsova I. M. (2019) Aspects of practical application of Ukrainian legislation and European standards in the protection of property rights of internally displaced persons and forced displaced persons. Current problems of domestic law, Special issue, 29–30. Retrievered from http://apnl.dnu.in.ua/2019/9.pdf.

Parlevliet M. (2017). Human Rights and Peacebuilding: Complementary and Contradictory, Complex and Contingent. Journal of Human Rights Practice 9, art 342.

Rozghon O. V. (2021). Innovations in business. Legal regulation of the economic system: institutions, rules, procedures (M. V. Savchyna, Ed.). Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka», pp. 568–621.

Podoliaka T. O. (2018) Features of realization of the right to housing internally displaced persons in Ukraine. NaUKMA Scientific Notes. Legal sciences, 1, 78–83. doi: https://doi.org/10.18523/26172607.2018.78-83.

Resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 2133 (2016) Remedies of legal protection against violations of human rights in Ukrainian territories, which are outside the control of the Ukrainian authorities. Retrievered from https://rm.coe.int/16806ee72a.

Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine on Recognition of Individual Districts, Cities, Settlements and Villages of Donetsk and Luhansk Regions Temporarily Occupied Territories № 254-VIII (2015, March 17). Retrievered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254-19#Text.

Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Agenda of the Seventh Session of the Verkhovna Rada of Ukraine of the ninth convocation № 2035-IX (2022, of February 15). Retrievered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2035-IX#top.

Situation at the Ukrainian border and in Russian-occupied territories of Ukraine. European Parliament resolution of 16 December 2021 on the situation at the Ukrainian border and in Russian-occupied territories of Ukraine (2021/3010(RSP)). Retrievered from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-20210515_EN.pdf.

The Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of (1952 March 20). Ratified by the Law of Ukraine № 475/97-BP (1997, July 17). Retrievered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text.

Tsymbalistyi, T. & Blashchak, A. (2019) Legal status of internally displaced persons in Ukraine. Actual problems of law, 4 (20), 126–130.

Voinalovych I. A., Krymova, M. O., Shchetinina L. V. (2014). Migrants are forced: foreign experience, status and exercise of their rights in Ukraine. Social and Labor Relations: Theory and Practice, 2, 250–257. Retrievered from http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_2_37.

##submission.downloads##

Опубліковано

01.07.2022

Номер

Розділ

Статті