Проблематика розвитку стартапів на ранніх етапах інноваційного процесу: національний, іноземний та міжнародний правові аспекти

Автор(и)

  • Анна Любчич Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6492-4179
  • Ангеліна Завадська Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6114-0419

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-1(18)-3

Ключові слова:

інноваційна діяльність, інноваційний процес, стартапи, суб'єкти інноваційної інфраструктури

Анотація

Враховуючи світову поширеність стартапів та їх позитивний вплив на економіку держав, органи державної влади та недержавні організації виявляють зацікавленість у наданні різних видів підтримки авторам (засновникам) стартапу, у тому числі і на найбільш ризиковій стадії їх розвитку – початковій. Особливого значення набуває питання ефективності реалізації окремих заходів підтримки та можливість залучення іноземного та міжнародного досвіду Україною. Метою цього дослідження є здійснення комплексного найбільш поширених та ефективних засобів підтримки стартап-ідей в іноземних країнах та надання пропозиції щодо імплементації відповідного досвіду нашою державою. В Україні питання діяльності бізнес-інкубаторів, як суб’єкта інноваційного процесу, у сфері підтримки стартапів майже не врегульовано спеціальним законодавством, а розуміння бізнес-інкубатора безпідставно звужено лише до матеріально-фінансової підтримки. В Польщі за допомогою координаційного суб’єкта активно здійснюється всебічна та комплексна підтримка стартапів на регіональному рівні із залученням коштів ЄС. В Україні провідне місце у підтримці стартапів належить Фонду підтримки стартапів. Разом з тим, важливе значення має належне правове врегулювання діяльності як суб’єктів, що надають підтримку стартапів, так і власне стартапів, за рахунок залучення фінансування відповідних програм ЄС. Аналізовані держави мають спеціальне законодавство, спрямоване на підтримку підприємництва, що справляє позитивний вплив на діяльність стартапів. Натомість деякі питання постають щодо визначення інноваційної складової стартапу як ознаки підприємства, яке може претендувати на державну підтримку. Зокрема, в аналізованих актах Латвії та Естонії така складова відсутня, а стартап виступає фактичним синонімом до новоствореного підприємства. На шляху до створення спеціального нормативно-правового регулювання та екосистеми підтримки стартапів найбільш розвинутою, на нашу думку, є правова система Литви, у якій поступово здійснюється законодавче реформування щодо закріплення та реалізації підтримки стартапу як інноваційного нового підприємства. Крім того, ключове значення у забезпеченні ефективної державної підтримки стартапів відіграють суб’єкти інноваційної інфраструктури – посередники, утворені, в тому числі, як державні установи, які забезпечують збір та оновлення комплексної актуальної інформації про можливості одержання стартапами різних видів підтримки (інвестиційної, освітньої тощо), а також створюють умови для безпосередньої взаємодії різних суб’єктів інноваційної діяльності. В цьому аспекті, важливого значення для України набуває забезпечення тісних партнерських відносин з такими розвинутими суб’єктами інноваційної інфраструктури як «Enterprise Estonia».

Посилання

mln zł dotacji na rozwój działalności gospodarczej. Wybrano pomysły, które dostaną wsparcie. Mambiznes. 18 marzec 2021. Retrieved from https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/1-mln-zl-dotacji-rozwoj-dzialalnoscigospodarczejwybrano-pomysly-ktore-dostana-wsparcie-103481.

Blank, S. (2010) What’s A Startup? First Principles. Retrieved from https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/

Bubenko P.T. (2003) Science and innovation process in Ukraine. Problems of science. No 4. Kyiv. pp. 8–12.

Czas na startup! 3, 2, 1, 0... start! Portal Funduszy Europejskich. Retrieved from https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/planujesz-zalozyc-start-up/.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija startuolio sąvoką apibrėžė įstatymu. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. (2019). Retrieved from https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/ekonomikos-ir-inovacijuministerijastartuolio-savoka-apibreze-istatymu.

Enterprise Estonia. Retrieved from https://www.eas.ee/eas/?lang=en.

Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus: vastu võetud (2003). Retrieved from https://www.riigiteataja.ee/akt/129112010007.

Glibko S.V. (2018) Questions of functional support of the innovation process: economic and legal aspect. Legal science and innovation in the context of European integration processes: Coll. materials of the round table (pp. 42–45). Kharkiv..

Gulyaeva L. & Zhuk L. (2016) Startup movement in Ukraine as an innovative model for sustainable business development. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/311327646_STARTAPDVIZENIE_V_UKRAINE_KAK_INNOVACIONNAA_MODEL_DLA_USTOJCIVOGO_RAZVITIA_BIZNESA_The_development_of_startup_anrepreneursunsu

Guzman. J. & Stern. S. (2016) Nowcasting and Placecasting Entrepreneurial Quality and Performance. National Bureau of Economic Research. pp.63-109.

Jaunuzņēmumiem atvieglo valsts atbalsta saņemšanu. (2020). Retrieved from https://lvportals.lv/dienaskartiba/319482-jaunuznemumiem-atvieglo-valsts-atbalsta-sanemsanu-2020.

Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums. (2017). Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/287272-jaunuznemumudarbibasatbalsta-likums.

Kobushko I.M. (2011). Ways to improve the financing of innovative development in Ukraine using international experience. Marketing and innovation management, 2, 124–130. Sumy.

Kurashova I.M. & Strizhkova A.V. (2018). To the analysis of the reasons of problems of innovative development of Ukraine. Constitutional and legal bases of administrative reform in Ukraine. Kharkiv. Pp. 51–53.

Lietuvos startuolių spurtas tęsiasi: per metus pritraukta 166,5 mln. Eur investicijų. Versli Lietuva. (2019). Retrieved from https://www.verslilietuva.lt/naujienos/lietuvos-startuoliu-spurtas-tesiasi-per-metuspritraukta1665-mln-eur-investiciju/

Lyubchych A.M. (2018) Innovation policy: Indonesian experience and recommendations for Ukraine. Law and innovation, 3(23), 132–136. Official site of the Ukrainian Foundation of Startups. Retrieved from https://usf.com.ua/projects_catalog/.

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on The procedure for using the funds provided in the state budget to the Ministry of Finance to ensure the functioning of the Innovation Development Fund № 1110 (2018, December 12). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1110-2018-%D0%BF#Text.

Passaro, R., Quinto, I., Rippa, P. & Thomas, A. (2020). Evolution of Collaborative Networks Supporting Startup Sustainability: Evidences from Digital Firms. Sustainability. DOI:10.3390/su12229437.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Retrieved from https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/.

Prokopchuk V. (2019) Alustava ettevõtja finantseerimisvõimaluste analüüs Eestis. Tallinna Tehnikaülikool. pp. 30–34.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Procedure for registration of organizations whose activities are aimed at meeting the needs of small and medium enterprises № 510 (2009, May 21). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5102009%D0%BF/ed20121210/find?text=%C1%B3%E7%ED%E5%F1-%B3%ED%EA%F3%E1%E0%F2%EE%F0#Text.

Shpykulyak O.G. (2011). Stages of innovation process and evaluation of innovation efficiency. Economics of agro-industrial complex. No. 12. Kyiv. pp. 109–116.

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 1998 m. lapkričio 24 d. Nr. VIII-935. Retrieved from https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.640D50DB8877/asr.

Starditoetus: vastu võetud 09.03.2015 no 20. Retrieved from https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015029.

Startup Lithuania. Retrieved from https://www.startuplithuania.com/.

##submission.downloads##

Опубліковано

01.07.2022

Номер

Розділ

Статті