Стандарти професійного розвитку працівників: міжнародний досвід та сучасні перспективи в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-1(18)-4

Ключові слова:

стандарти, міжнародні стандарти, програма підвищення кваліфікації, професійний розвиток, професійна підготовка

Анотація

У науковій статті досліджуються міжнародні стандарти професійного розвитку працівників, закладені у базових нормативно-правових атах ООН (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Конвенції та Рекомендації МОП), Ради Європи (Європейська соціальна хартія (переглянута), ЄС (Рекомендації та Директиви). Аналізуються положення законів та підзаконних нормативно-правових актів України з питань професійного розвитку працівників. Зроблено висновок про врахування міжнародного досвіду в сфері професійного розвитку працівників при розробці національного законодавчого поля. Окреслено окремі актуальні за умов сьогодення питання професійного розвитку, які потребують підвищеної уваги. На підставі аналізу міжнародних актів та норм національного законодавства з питань профрозвитку пропонуємо виокремити наступні стандарти професійного розвитку працівників: якісна підготовка кваліфікованих кадрів відповідно до пріоритетів державної політики; забезпечення належної організації професійного розвитку працівників;рівний доступ до програм професійного розвитку; безперервність (постійність) процесу професійного розвитку; постійне інвестування у професійний розвиток персоналу; запровадження дієвих механізмів мотивування персоналу до професійного розвитку та безперервної освіти; обов’язковість професійного розвитку; практична спрямованість програм підвищення кваліфікації. Запропоновано запустити експериментальний проект у сфері професійного розвитку наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників під час особливого періоду; збільшити можливості для навчання і професійного розвитку громадян України за кордоном на умовах еквівалентного обміну з іншими державами; створювати сприятливі умови для приватних інвестицій, залучення бізнесу до професійного розвитку працівників тощо.

Посилання

Bolotina, N. B. (2005) Labor law of Ukraine: textbook. Kyiv: Vicar.

Burnyagina, Yu. M. (2014) Local legal regulation of wages: theoretical and applied research. Kharkiv: Yurayt.

Busel V.T. (Eds.). (2002). Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language. Kyiv: Irpin: VTF «Perun», 1440. Canada. Teachers, Teacher Education, and Professional Development. Retrieved from http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/encyclopedia/countries/canada/teachers-teacher-educatiori-and-professionaldevelopment/

Chanysheva, H. I. (2000) The right to association as a collective labor law. Legal Bulletin. 3, 89–95. Charter of Social Security of 15 February, 1982. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_418#Text.

Chuprina, Yu. A. (2021) Professional development of scientific and pedagogical workers. Dissertation. Kharkiv. Cochran-Smith, M., Lytle, S. (1999) Relationships of knowledge and practice: teacher learning in communities. Review of research in education, Vol. 24. 249–305. Washington, DC: American F.ducational Research Association.

Continuing Professional Development: Teaching in Scotland. Retrieved from http://www.gov.scot/Publications/2003/0l/l8713/31241

Day, C., Sachs, J. (2009) Professionalism, performativity and empowerment: discourse in the politics, policies and purposes of continuing professional development. International handbook on the continuing professional development of teachers. Berkshire, England: Open University Press, 3–32.

Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada Council of the USSR On the ratification of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights № 2148-VIII (1973, 19 October). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2148-08#Text.

Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the USSR On the ratification of the ILO Convention №142 on vocational guidance and training in the field of human resources development №125 (1979, March 7).

European Social Charter (revised): Charter of the Council of Europe of 03 May, 1996. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text.

Galkina, N. M. (2021) Some legal aspects of professional development of civil servants. Legal scientific electronic journal, 12, 180–183.

Grekova, M. M. (2009) International labor standards as a basis for improving the labor legislation of Ukraine. Dissertation. Kharkiv.

Grundy, Sh., Robinson, J. (2009). Teacher professional development: themes and trends in the recent Australian experience. International handbook on the continuing professional development of teachers. Berkshire, England: Open University Press, 146–166.

Hooker, M. Models and best practices in teacher professional development. Retrieved from https://www.academia.edu/5521415/Models_and_Best_Practices_in_Teacher_Professional_Development.

ILO Convention 40140 on Paid Educational Leave of 24 June, 1974. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_261#Text.

ILO Convention №142 on Orientation and Training in Human Resources Development of 23 June, 1975. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_057#Text.

ILO Recommendation № 136 on special programs for employment and training of young people for development of 23 June, 1970. Conventions and recommendations adopted by the ILO. [in 2 vols. T. II (1965–1999)]. Geneva: International. Labor Bureau, 1999. 914–921.

ILO Recommendation №101 on Vocational Training in Agriculture of 26 June, 1956. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_172#Text.

ILO Recommendation №117 on Vocational Training of 27 June, 1962. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_106#Text.

ILO Recommendation №148 on Paid Leave of 24 June 1974. (1999) Conventions and Recommendations. Approved by the ILO. [in 2 vols. T. II (1965–1999)]. Geneva: International. Labor Bureau, 1010–1013.

ILO Recommendation №195 on Human Resources Development: Education, Training and Lifelong Learning of 17 June, 2004. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_532#Text.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of December 16, 1966. Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine. 2006. 4.

Kulbashna, O.A. (2004) The problem of adaptation of the draft Labor Code to international standards. Bulletin of Zaporizhia State University, 1, 142–145.

Law of Ukraine On Civil Service № 889-VIII (2015, December 10). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text.

Law of Ukraine On education № 2145-VIII (2017, September 5). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Law of Ukraine On professional development of employees № 4312-VI (2021, January 12). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text.

Law of Ukraine On Ratification of the International Labor Organization Convention №140 of 1974 on Paid Educational Leave (2002, September 26). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/17415#Text.

Law of Ukraine On the ratification of the European Social Charter (revised) 7137-V (2006, September 14). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-16#Text.

Lazor, L.I. (2000) Theoretical and practical problems of the ratio of labor legislation of Ukraine with international. Current issues of the rule of law in Ukraine: thesis add. and science. reported всеук. scientific-practical conf. young scientists / ed. Panov, M.I., Bazhanov, M.I. Kharkiv, 72–75.

Loucks-Horsley, S., Love, N., Stiles, K. E., Mundry, S. & Newson, P. W. (2003) Designing professional development for teachers of science and mathematics. ThousandOaks, CA: CorwinPress.

Lutsenko, O.E. (2016) Non-formal vocational training of employees: problems of legal regulation. Public law. 1 (21). 241–248. National Center for Education Statistics (USA). Retrieved from https://nces.ed.gov/

On core competences for lifelong learning: A recommendation for Europe. Of the European Parliament and of the Council of 18 December, 2006, № 2006/962/ЕС. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/994_975.

On the application of the principle of equality between men and women in employment, vocational training, promotion and working conditions: Council of Europe Directive. Community of 09 February, 1976, № 76/207. Retrieved from http://all-sci.net/evropeyskogo-soyuza-pravo/direktivasoveta-207-fevralya1976-goda-27583.html.

Order of the Office of the Prosecutor General Regulations on the system of professional development of prosecutors № 200 (2021, June 15). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0200905-21#Text.

Pilipenko, P.D., Burak, V. Ya. & Kozak, Z. Ya. (Eds.). (2004). Labor law of Ukraine: academic course. Kyiv: In Jure Publishing House.

Postovalova, T. A. (2010) Labor and social law of the European Union: a textbook. Minsk: Zarny Verasok, 219. Professional learning in Effective Schools. The Seven Principles of Highly Effective Professional Learning. Department of Education and Training: Melbourne, 2005. 21.

Professional Learning in the Learning Profession. A Status Report on Teacher Development in the U.S. and Abroad. Technical Report, 2009. National Staff Development Council. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/237327162_.

Professional Learning in the Learning Profession. A Status Report on Teacher Development in the U.S. and Abroad. Technical Report, 2009. National Staff Development Council. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/237327162_ProfessionaI_Learning_in_the_Learning_Profession_A_Status_Rep0rton_Teacher_Development_in_the_United_States_and_Abroad.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine Regulations on the system of continuous professional development of medical and pharmaceutical workers № 725 (2021, July 14). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-%D0%BF#Text.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine Regulations on the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local government officials and deputies of local councils № 106 (2019, February 6). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text.

Retallick, J., Groundwatcr-Smith, S. & Clancy, S. (1999) Enhancing teacher engagement with workplace learning. The Australian Educational Researcher. № 26 (3). 15–36.

Sachs J. Rethinking the practice of teacher professionalism (2000). The life and work of teachers. London: Falmcr Press, 75–87.

Sereda, O. H. (2015). European standards of labor organization. Law and innovation. № 4 (12). 110–117.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), аpproved by the Ministerial Conference in Yerevan, 14-15 May, 2015. Retrieved from https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.

Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2022-2032: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 23, 2022. № 286-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022%D1%80#Text.

Tangerud, H. (1987). Hopkins D. (ed.). The Development of Policy in Pluralistic and Decentralized Societies. Improving the Quality of Schooling. London: Falmer Press, 137-141.

The New Teacher Induction Program (Ontario ministry education). Retrieved from http://www.edu.j>0von.ca/eng/teacher/faq.html

The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in higher education. The higher education academy, 2003. 4.

Yaroshenko, O.M. (2004) On the question of the relationship between international and national labor law. Law and security, 2, 192–195.

##submission.downloads##

Опубліковано

01.07.2022

Номер

Розділ

Статті