Принципи оподаткування та їх економіко-правова природа

Автор(и)

  • Дамірчиєв Мушфік
  • Дмитро Кобильник

Ключові слова:

податкові відносини, засади податкових відносин, функції податків, правова форма податкових принципів, економічний зміст податкових принципів, публічний і приватні інтереси в оподаткуванні

Анотація

Надано аналіз принципам податкових відносин, закріплених у чинному Податковому кодексі України як засади податкового законодавства, висвітлено їх співідношення з основними економічними принципами податкових відносин. Встановлено, що на правове регулювання податкових відносин покладається важливе та відповідальне завдання з спрямування об’єктивних економічних процесів на користь публічному інтересу суспільства, вирівнювання виникаючих диспропорцій між окремими галузями економіки або територіями, здійснення справедливого розподілу суспільного багатства. Констатовано, що економіка детермінує і зумовлює потребу в правовому регулюванні і появі відповідних правових форм, механізмів і засобів, а створені внаслідок цього правові форми опиняються способом існування, оформлення, розвитку і перебудови економічного змісту. Визначено, що при дослідженні економічного змісту у принципах податкових відносин потрібно враховувати природу податку і таку одну з основних функцій оподаткування, як розподільча (перерозподільча), що доповнює інші основні функції податку, а саме фіскальну, стимулюючу і регулюючу. Наголошено, що податкові та економічні відносини характеризуються динамічністю їх розвитку, тому властивість принципів визначати і спрямовувати розвиток дуже важлива в умовах, коли статичні податково-правові норми вже не встигають за природною динамікою регульованих податкових відносин. Встановлено, що формування науковцями економічних принципів оподаткування дозволило підняти податково-правове регулювання на якісно новий рівень. Аргументовано, що в кожному принципі оподаткуванні, визначеному чинним Податковим кодексом України як засади вітчизняного податкового законодавства, існує як частка правової конструкції, так і частка економічного аспекту оподаткування. Перша з них виходить з того, що закріплення самих засад податкового законодавства і регулювання податкових відносин може відбуватись лише у правовій формі, що гарантує справедливість, прозорість і правову певність як основні складові загального принципу верховенства права. Натомість економічний аспект засад чинного податкового законодавства України є чітко вираженим у їх змісті і є закономірним наслідком економічної сутності податкових відносин, вихідної важливості врахування саме економічних законів, пропорцій та важелів впливу при встановленні правових механізмів, введенні в дію і справлянні податків і зборів. Зроблено висновок, що саме у єдності правової форми і економічного змісту принципи податкових відносин стають не лише абстрактними статичними правилами, а й безпосередньо починають діяти, враховуючи динаміку і першочерговість економічних законів для досягнення цілей оподаткування при неухильному дотриманні і втіленні принципу верховенства права і його складових.

Посилання

Ambrosio, F. (2020) Principles of Taxation in the United States: Theory, Policy, and Practice 1st Edition.

Barin, O. R. (2015) The principle of taxation efficiency in modern theory and practice of taxation. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Jurisprudence, no. 18. vol. 1, 99–101.

Constitution of Ukraine dated June 28, 1996: No. 254k/96-VR. (1996). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, no. 30, art. 141.

Frecknall-Hughes, J (2014). Locke, Hume, Johnson and the continuing relevance of tax history. eJournal of Tax Research, vol. 12, no. 1, pp. 87–103.

Hanneke du Preez & Madeleine Stiglingh (2018). Confirming the fundamental principles of taxation using Interactive Qualitative Analysis. eJournal of Tax Research, vol. 16, no. 1, pp. 139–174.

Kabinga, M. (2016) Principles of Taxation. Paper 5 of the Introduction to the Project «Tax Justice & Poverty». Retrieved from https://www.taxjustice-and-poverty.org/fileadmin/Dateien/Taxjustice_and_Poverty/ Introduction/05_Principles.pdf.

Kucherov I. I. (2009). Theory of taxes and fees (Legal aspects). Moscow: YurInfoR.

Kucheryavenko, N. P. & Khrabrov, A. A. (2012). Tax law of Ukraine. (N. P. Kucheryavenko, ed.). Simferopol: «Firma Salta LTD».

Kucheryavenko, N. P. (2005). Course of tax law. (Vols 1–6). Vol. 3: Theory of tax. Kharkiv: Legas; Pravo. Objectives and Principles of Taxation (2022) Retrieved from https://www.geeksforgeeks.org/objectives-and- principles-of-taxation/.

Sawyer, A. J. (2019) Principles and Frameworks for Evaluating Tax Systems: A New Zealand Perspective. Retrieved from https://ir.canterbury.ac.nz/handle/10092/17672.

Strashun, B. A. (Ed.). (1995). Constitutional (state) law of foreign countries. General part: constitutional law and public power. Moscow: BEK.

Tarangul, L. L. (Ed.). (2012). Budgetary support and tax stimulation of the national economy of Ukraine. Irpin, Kyiv: Fenix.

Tax Code of Ukraine No. 2755-VI (2010, December 2). (2010). Voice of Ukraine, Nos. 229–230.

Tsvik, M. V., Tkachenko, V. D. & Petryshyn, O. V. (Eds.). (2002). General theory of the state and law. Kharkiv: Pravo.

##submission.downloads##

Опубліковано

15.08.2022

Номер

Розділ

Статті