Податкові стимули для інноваційної діяльності

Автор(и)

  • Павло Дуравкін Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4151-9621

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-2(19)-3

Ключові слова:

бюджетний грант, інноваційна діяльність, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, податкові пільги, Фонд розвитку інновацій

Анотація

Інноваційна діяльність завжди виступає надпотужним провідником соціально-економічного розвитку будь-якої країни. У той же час, науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота також потребує певного живлення, в першу чергу, з боку держави, зокрема через відповідні нормативно-правові механізми її стимулювання. І чим більше держава зацікавлена у науково-технічному розвитку, тим ширшим має бути коло та тим більш досконалими мають бути механізми стимулювання інноваційної діяльності. Метою цієї статті є аналіз норм чинних нормативно-правових актів України, які передбачають податкові пільги у зв’язку із здійсненням інноваційної діяльності, а також порівняння їх із податковими преференціями у деяких країнах Європейського Союзу. Так, проаналізовано порядок надання податкової пільги щодо коштів, які отримуються від Фонду розвитку інновацій (Українського фонду стартапів). Виокремлено та дано характеристику елементам правового механізму надання цієї пільги, визначено її вплив на об’єкт і базу оподаткування, а також окреслено коло платників податків, яких вона стосується. Визначено правовий статус Українського фонду стартапів, порядок та обсяг його фінансування за рахунок коштів державного бюджету. Також приділено увагу визначенню сутності та особливостей надання бюджетних грантів, їх впливу на стимулювання інноваційної діяльності. Охарактеризовано елементи податково-правового механізму надання бюджетних грантів, позначено їх вплив на об’єкт і базу оподаткування, встановлено категорії платників податків, які мають право на податкову пільгу, у зв’язку із одержанням бюджетного гранту. Підкреслено, що на сьогодні податкові пільги стосуються тільки бюджетних грантів, що надаються Українським культурним фондом. У свою чергу, на підставі аналізу праць вчених з юридичних та економічних наук визначено перелік найпоширеніших у світовій практиці податкових пільг, які використовуються для стимулювання інноваційної діяльності. Окрему увагу приділено особливостям податкового стимулювання інноваційної діяльності у Польщі, Угорщині, Іспанії та Франції. Встановлено спільні риси та принципові відмінності між концепціями податково-правового стимулювання інноваційної діяльності в Україні та у зазначених країнах Європейського Союзу.

Посилання

Driver of Innovation: How The Ukrainian Startup Fund is building an innovative Ukraine. Review before the third anniversary of The Fund (2022, December 16). Retrieved from: https://usf.com.ua/drajver-innovacijyak-ukrainskij-fond-startapiv-buduie-innovacijnu-ukrainu-oglyad-naperedodni-tretoi-richnici-diyalnostifondu/.

Financial law: a textbook / edited by T. Y. Kaganovska and M. P. Kucheryavenko. (2022). Kharkiv National University named after V. N. Karazin; National law University named after Yaroslav the Wise. Kharkiv: Pravo.

Innovation Development Fund. Questionnaire (2022, December 12). Retrieved from: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42688455/.

Kondrashov O. M. (2002). The main directions and priorities of innovative activity in the industry of Ukraine. Kyiv: Naukovyi svit.

Law of Ukraine About the State Budget of Ukraine for 2022 № 1928-ІХ (2021, December 2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text.

Law of Ukraine About the State Budget of Ukraine for 2023 № 2710-ІХ (2022, November 3). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20#Text.

Law of Ukraine On Innovative Activity № 40-IV (2002, July 4). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/40-15#Text.

Law of Ukraine On the Ukrainian Cultural Fund № 1976-VIII (2017, March 23). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19#Text.

List of budget grant providers, approved by a resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 867 (2021, August 18). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/867-2021-п#n8.

Medinska T. V., Cherevata R. Yu. (2017). Tax stimulation of innovative activity in Ukraine and Poland under the conditions of the European choice. Economy and society, 13, 1149–1156. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/193.pdf.

Moldovan O. (2014). Tax instruments for stimulating research and development works in world practice. The world of finance, 2, 20–27. Retrieved from: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/5119/1/Молдован%20О..pdf.

Moldovan O. O. (2013). Tax instruments for stimulating R&D in the corporate sector: world practice of application. Strategic priorities, 3(28), 38–45.

Nikiforov A. E., Dyba V. M., Parniuk V. O. (2009). Tax incentives for innovative activity. Finances of Ukraine, 5, 78–86.

Savostenko T. O., Hrytsaenko A. M. (2005). Comparative characteristics of methods of state regulation of innovative activity in the developed countries of the world and in Ukraine. Economic Bulletin of NSU, 1, 19–27.

Tax Code of Ukraine № 2755-VI (2010, December 2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?lang=en#Text.

The Innovation Development Fund will direct UAH 175 million to support the Armed Forces of Ukraine (2022, April 5). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/fond-rozvitku-innovacij-spryamuye-175-mln-grnna-pidtrimku-zsu.

The procedure for using the funds provided in the state budget to the Ministry of Finance to ensure the functioning of the Innovation Development Fund, approved by a resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1110 (2018, December 12). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1110-2018-п#Text.

Tochylina I. V. (2016). Experience of tax incentives for innovative economic development. Scientific works of NDFI. Accounting and taxation, 3(76), 54–68.

Ukrainian Startup Fund. Extract from the Unified State Register (2022, November 16). Retrieved from: https://opendatabot.ua/c/42688455.

Zheliznyak R. Y. (2015). Tax stimulation of innovative activity of enterprises: dissertation ... candidate economy sciences: 08.00.08. Lviv.

##submission.downloads##

Опубліковано

08.02.2023

Номер

Розділ

Статті