Деякі питання визначення принципів медіації як позасудової процедури вирішення трудових спорів

Автор(и)

  • Олена Середа Department of Labor Law, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine
  • Ольга Дмитрик Department of Financial Law, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2023-1(20)-2

Ключові слова:

альтернативні процедури вирішення трудових спорів, процедура медіації, принципи медіації, проблеми впровадження медіації, розвантаження судової системи, реформування трудового законодавства, трудове право

Анотація

У статті автори провели комплексне теоретико-правове дослідження медіації (посередництва) як альтернативної процедури вирішення індивідуальних трудових спорів. Важливість впровадження медіації зумовлена незадовільним рівнем розгляду трудових справ судами. Через формальний підхід до вирішення спору, конфлікти між працівниками та роботодавцями не лише продовжуються, а навіть мають тенденцію до загострення. Наголошується, що у контексті імплементації положень європейського законодавства, пріоритетним завданням для теорії трудового права має стати розробка відповідних позасудових процедур вирішення індивідуальних трудових спорів. Медіація є зручною та доступною процедурою яка: 1) забезпечує налагодження стосунків між працівником та роботодавцем; 2) уникає потенційні репутаційні втрати (сімейного, комерційного, трудового характеру); 3) гарантує пошук взаємоприйнятних рішень; 4) знижує навантаження на судову систему держави. Процедура медіації демонструє, що навіть ті ситуації, які з будь-яких причин або міркувань недоцільно розв’язувати за допомогою судового рішення, цілком можливо урегулювати за допомогою медіатора (посередника) у переговорах. Медіація має на меті не заміну, а доповнення існуючих механізмів судового вирішення індивідуальних трудових спорів. Під час аналізу Закону України «Про медіацію» від 16.11.2021 р. № 1875-IX, висловлюється думка, відповідно до якої, наявність стабільного законодавства про медіацію буде сприяти формуванню довіри суспільства до альтернативних позасудових процедур врегулювання спорів. Залежно від обсягу правового регулювання, виокремлюються дві моделі законодавчого регламентування медіації: перша модель передбачає широке та деталізоване нормативно-правове забезпечення, а друга стоїть на засадах нормативно-правової стриманості. Вітчизняний законодавець, закріпивши у Законі України «Про медіацію» лише принципи медіації, правовий статус медіатора та загальні питання самої процедури, обрав другий варіант нормативного регламентування медіації. Запропонована класифікація принципів медіації на: правові та неправові. Незважаючи на досить перспективний характер медіації, як альтернативної процедури вирішення трудових спорів, в Україні існує чимала кількість факторів соціально-економічного, історико-політичного, психологічного та організаційного характеру, які перешкоджають впровадженню вказаного інституту в практичну діяльність.

Посилання

Belinskaya, O.V. (2011) Mediation is an alternative dispute resolution. Bulletin of the High Council of Justice, 1 (15), 158–172.

Berniukov, A. M. (2016) The problem of criteria for achieving legal truth. Our Law. №1. P. 159.

Collection of Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine (1972–2004). (2004). Kharkiv, 23–28.

Danilyan, O. G. (Ed.). (2022). Logic. Kharkiv: Pravo, 57–62.

Daraganova, N. V. (2011) Mediation as one of the alternative ways of resolving individual labor disputes. Legal science, 6, 77–83.

Decision of the Constitutional Court on the Official Interpretation of Articles 55, 64, 124 of the Constitution of Ukraine (case on appeals of residents of the city of Zhovti Vody) (1997, December 25). Retirvered from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97#Text

Denysova, R. O. (2018) Mediation Institute in Ukraine (national and historical aspect). Theory and practice of jurisprudence, 1 (13), 1–9.

Dmytryk, O. O., Kotenko, O. M & Smychok, Ye. M. (2019) Influence of principles of tax legislation on business management in Ukraine. Financial and credit activity: Problems of Theory and Practice, No. 29, Vol. 1, 95–104. Retivered from: http://fkd.org.ua/article/view/163685

Dmytryk, O. O., Tokarieva, K. O. & Kolisnyk, A. S. (2021). Digital technologies and their impact on public financial activities. The concept of "Industry 4.0": problems of implementation and some legal aspects of its implementation in Ukraine. E.M. Bilousov, I.V. Borisov, et al. (Eds.). Kharkiv: Scientific Research Institute of Legal Support of Innovative Development of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 63–94.

Dubichynskyi V. V. (Ed.). (2006). Modern Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language: 65,000 words. Kharkiv: Shkola Publishing House, 1008

Kolesnikova, M. V. & Shapovalova, A. O. (2017). Relevance of the introduction of the institute of mediation in the legislation of Ukraine. Pravovi horyzonty, 3(16), 41–46. Retirvered from: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/57892/1/Kolesnikova_Shapovalova.pdf

Korol, V., Dmytryk, O., Karpenko, O., Riadinska, V., Basiuk, O., Kobylnik, D. & Moroz, V. et al. (2022). Internal audit system when applying the digital technologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 1, Issue 13, 39–48. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.252424

On Approval of the Action Plan for Deregulation of Economic Activity and Improvement of the Business Climate, the Action Plan for Improvement of the Business Environment in Ukraine and Invalidation of Certain Orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 1413-p (2019, December 4). Retirvered from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1413-2019-р#Text

On Mediation: Law of Ukraine, No. 1875-IX (2021, November 16). Retirvered from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (accessed December 25, 2022).

On some aspects of mediation in civil and commercial legal relations: Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of May 21, 2008. Retirvered from: http://ukrmediation.com.ua/files/content/mediation-directive-ukr.pdf

Opinion of the Main Scientific and Expert Department on the Draft Law of Ukraine "On Mediation". Retirvered from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877

Sereda, O. H. (2016) Conceptual foundations of the state legal mechanism for the protection of workers' rights in the context of Ukraine's integration into the European Union. Kharkiv: Pravo, 29-55.

Sereda, O. H. (2017) Mediation (mediation) as an alternative way to resolve a labor dispute. Law and innovations, 2 (18), 38–45. Retirvered from: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Sereda18.pdf

Sereda, O.H. (2018) State and legal mechanism for the protection of workers' rights in the context of Ukraine's integration into the European Union: theory and practice: monograph. Kharkiv: Pravo, 472.

Shovkoplias, H, Dmytryk, O & Mazur, T (2022) Protecting the Rights and Interests of Consumers of Non-banking Financial Services: is an Alternative Court Possible? Access to Justice in Eastern Europe, 3 (15), 239–248. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.2-n000328

Slyusar, A. M. (2014). On the need to define reconciliation as the main function of the labor dispute commission. Pravove rehuliuvannia vidnosyn u sferi pratsi i sotsialnoho zabezpechennia: problemy i perspektyvy rozvytku : tezy dopovidei ta naukovykh povidomlen uchasnykiv VI mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 35–37). Kharkiv Retirvered from: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7017/1/Slysar_35.pdf

Trichlib, K. O. (2013) The rule of law: modern interpretations. In. Taurida National University named after V.I. Vernadsky. Series "Juridical Sciences", 2-1 (Part 1), Vol. 26 (65), 159–160.

Voynarovskaya, O. Mediation in labor disputes. Retirvered from: http://jurliga.ligazakon.ua/blogs_article/338.htm

Yaroshchenko, O. M., Hnatenko, K. V. Inshyn, M. I., Vapnyarchuk, N. M. & Sereda, O. H. (2020) Targeted and Effective Use of State i Non-State Social Funds. International Journal of Criminology and Sociology, Vol. 9, 2861–2869.

Yaroshchenko, O. M., Inshyn, M. I., Vapnyarchuk, N. M., Yakovlyev, O. A. & Sereda, O. H. (2022) Non-compete agreement in Ukraine: world experience on a national scale. Informatologia, No. 1–2, Vol. 55, 1–13.

Yaroshchenko, O. M., Sliusar, A. M., Sereda, O. N. & Zakranytskaya, V. O. (2019) Legal relation: The issues of delineation (on basis of the Civil Law of Ukraine) Supplement 21, Number 2, 28 December 2019, 719–734

Yaroshenko, O. M. (2017). New Labor Code of Ukraine - the main source of national labor law legislation. Aktualni pytannia udoskonalennia zakonodavstva pro pratsiu ta sotsialne zabezpechennia : tezy dopovidei ta naukovykh povidomlen uchasnykiv VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 39–46). Kharkiv. Retirvered from: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/14228/1/Yroshenko_39-46.pdf

Yaroshenko, O.M., Prylypko, S.M. & Slyusar, A.M. et al. (2021). Labor law. Kharkiv: Pravo, 471–473.

Zapara, S. I. (2015) The concept of mediation and peculiarities of its formation in Ukraine and the world. Comparative and Analytical Law, 3, 83–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

30.08.2023

Номер

Розділ

Статті