Правове регулювання субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2023-1(20)-3

Ключові слова:

міжбюджетні відносини, міжбюджетні трансферти, субвенція, державна підтримка, особливі освітні потреби

Анотація

У статті проаналізовано правове регулювання субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в Україні. Підкреслено, що, встановлюючи відповідний механізм надання такого міжбюджетного трансферту, законодавець не конкретизує, про які саме рівні освіти йдеться і в яких закладах таку освіту можуть здобувати особи з особливими освітніми потребами (йдеться про форму власності закладу вищої освіти, його організаційно-правову форму тощо). Вважаємо такий підхід конструктивним, оскільки він забезпечує принцип рівності у реалізації права на освіту. Наголошено на існуванні законодавчої колізії щодо визначення кола осіб, яким може бути надана така субвенція. Так, у деяких законодавчих положеннях йдеться про осіб з особливими освітніми потребами. Водночас у ч. 1 ст. 1033 Бюджетного кодексу України спочатку йдеться про надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, а потім дітям з відповідними порушеннями здоров'я. Автор наголошує, що визначення кола осіб з особливими освітніми потребами, які можуть отримувати відповідні освітні послуги за рахунок субвенції, у цій ситуації є принциповим.На основі порівняльно-правового аналізу напрямів використання коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами констатовано, що напрями фінансування, визначені у Бюджетному кодексі України, відрізняються від тих, що визначені у Порядку надання зазначеної субвенції.Зокрема, Бюджетний кодекс України передбачає такий напрям фінансування, як оплата праці фахівців на підставі цивільно-правових договорів за проведення відповідних занять або надання послуг, однак Порядок не містить таких положень. Цілком логічно, що Бюджетний кодекс України регулює основні положення, а відповідні підзаконні нормативно-правові акти їх деталізують. Однак, на нашу думку, концептуально ці акти повинні корелювати між собою. У даній ситуації, навпаки, такий підхід унеможливлює належну реалізацію процедури надання досліджуваної субвенції. Пропонується внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання коштів у вигляді субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Посилання

Academic Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language in 11 volumes. Vol. 5. Retrieved from: http://sum.in.ua/s/osoba.

Astion, S. I.(2015). Legal principles of regulation of inter-budgetary relations in Ukraine. Candidate’s thesis. Kyiv.

Budget Code of Ukraine, No. 2456-VI (2010, July 7). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n3296.

Civil Code of Ukraine, No. 435-IV (2003, January 16). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Constitution of Ukraine (1996, June 28). № 254к/96-ВР. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Dmytryk, O. Alisov, E. & Kobylnik, D. et al. (2022). Financial law. O. Dmytryk (Ed.). Odesa: Yurydyka, Publishing House.

Family Code of Ukraine, No. 2947-III (2002, January 10). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

Henkul, Yu.V. (2020) Interbudget transfers: their types and importance for local budgets. Legal scientific electronic journal, 9, 210–213.

Hlusenko, A. S. (2016) Inter-budgetary relations and budgetary regulation. The Journal of Eastern European Law, 28, 39–47.

Kucheriavenko, M. P., Dmytryk, O. O. & Lukashev, O. A. et al. (2016). Financial law. M. P. Kucheriavenko (Ed.). Kharkiv: Pravo.

Law of Ukraine On Education, No. 2145-VIII (2017, September 5). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n46.

Law of Ukraine On Protection of Childhood, No. 2402-III (2001, April 26). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text/.

Law of Ukraine On the State Budget of Ukraine for 2022, No. 1928-IX (2021, December 2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text.

Law of Ukraine On the State Budget of Ukraine for 2023, No. 2710-IX (2022, November 3). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20#Text.

Onyshchenko, V. Subvention to local budgets. (2023, May 15). Retrieved from: https://oblikbudget.com.ua/article/216-subventsya-mstsevim-byudjetam-2021-pro-golovne

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine On the distribution in 2023 of subventions from the state budget to local budgets for the provision of state support to persons with special educational needs, No. 16-p (2023, January 6). Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/kr230016.

Resolution of the Cabinet of Ministers On Amendments to the Procedures and Conditions Approved by the Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 6 (2015, January 14) and No. 88 (2017 February 14), No. 365 (2022, March 26). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadkiv-ta-umov-zatverdzhenih-postanovami-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-14-sichnya-2015-r-6-i-vid-14-lyutogo-2017-r-88-365.

Resolution of the Cabinet of Ministers On Approval of the Procedure and Conditions for Granting Subventions from the State Budget to Local Budgets for Providing State Support to Persons with Special Educational Needs, No. 88 (2017, February 14). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF#n83.

Sudarenko, O. V. & Petrychenko, M. O. (2018). Legal regulation of interbudgetary transfers. Law and society. No. 5, Part 2, 164–170.

Tarangul, V. D. (2007) Legal regulation of inter-budgetary relations in Ukraine. Candidate’s thesis. Irpin.

##submission.downloads##

Опубліковано

30.08.2023

Номер

Розділ

Статті