Оцінка впливу цифровізації на розвиток підприємництва в країнах ЄС та Україні

Автор(и)

  • Ігор Матюшенко Professor, Dr.Sc. of Economics, PhD of Technical Sciences, Department of International Economic Relations, School of International Economic Relations & Touristic Business, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine; Chief researcher from the Scientific Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of the National Academy of Legal Science of Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9866-9025
  • Сергій Глібко PhD, Associate Professor, Head of the Scientific and Research Institute of Providing Legal Fremework for the Innovative Development of National Academy of Law Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3398-9276
  • Олена Ханова Associate Professor, Ph.D of Geography, Department of International Economic Relations, School of International Economic Relations & Touristic Business, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0681-4860
  • Денис Коритін Junior Research Fellow of The Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of NALS of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2023-1(20)-4

Ключові слова:

євроінтеграція, кореляційно-регресійна модель, міжнародні індекси цифрової конкурентоспроможності, розвиток підприємництва, цифровізація економіки, правове середовище, законодавство та підприємництво

Анотація

В статті проведено оцінку перспектив розвитку підприємницької діяльності країн ЄС і України в умовах цифровізації економіки. Сформовано методичний підхід для аналізу розвитку підприємницької діяльності країн ЄС і України в умовах цифровізації економіки, який складається з трьох етапів. Акцентовано увагу, що індекси WDCR, NRI, GII об›єднують переважно інституційні, економічні та технологічні показники, що відображають розвиненість нормативно-правової та науководослідної бази, використання ІКТ у бізнесі, інформаційну безпеку. Індекс EGDI має більш соціальну спрямованість та відображають соціально-економічну інтеграцію – він призначений для оцінки рівня розвитку інформаційного суспільства. Проведено аналіз динаміки змін підприємницької діяльності країн ЄС та України в умовах цифровізації економіки. Встановлено, що незважаючи на нижчий рівень розвитку цифровізації в Україні у порівнянні з країнами ЄС, тренди розвитку як в цілому по ЄС, так й України поясністю співпадають. Змодельовано за допомогою кореляційно-регресійного аналізу вплив цифрової складової на розвиток підприємницької діяльності країн ЄС та України. Відмічено, що рівень цифровізації не впливає на швидкість реакції законодавчого органу з метою усунення погіршення умов підприємницької діяльності, а встановлення індикаторів індексів тільки по прийнятим нормативно-правовим актам не враховує ефективності реалізації законодавчих змін в сфері підприємницької діяльності. Зроблено висновок, що серед трьох змінних найбільший вплив розвиток підприємницької діяльності має саме Індекс розвитку електронного уряду. Найбільший прямий взаємозв’язок розвитком підприємницької діяльності, індексом розвитку цифрового уряду та цифровою конкурентоспроможністю мають Бельгія, Хорватія, Італія, Словаччина, Люксембург, Нідерланди, Угорщина.

Посилання

Krafft, J., Quatraro, F., & Saviotti, P. (2014). The dynamics of knowledge-intensive sectors‘ knowledge base: evidence from biotechnology and telecommunications. Industry and Innovation, 21(3), 215– 242. https://doi.org/10.1080/13662716.2014.919762

Cantner, U. (2016). Foundations of economic change—an extended Schumpeterian perspective. Journal of Evolutionary Economics, 26(4), 701– 736. https://doi.org/10.1007/s00191-016-0479-z

Winter, S. (2016). The place of entreprenership in the Economics that might have been‖. Small Business Economics, 47(1), 15– 34. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9701-5.

Adams, P., Fontana, R., & Malerba, F. (2016). User-industry spin-outs: downstream knowledge as a source of entry and survival. Organization Science, 27(1), 18–35. https://doi.org/10.1287/orsc.2015.1029.

Klepper, S. (2015). Experimental capitalism: the nanoeconomics of American high-tech industries. Princeton: Princeton University Press.

Malerba, F., & McKelvey, M. (2020). Knowledge-intensive innovative entrepreneurship integrating Schumpeter, evolutionary economics and innovation systems. Small Business Economics. Vol. 54. Pp. 503–522.

Lee, K., & Malerba, F. (2017). Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems. Research Policy, 42(1), 338– 351. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.09.006

Malerba, F. and McKelvey, M. (2018). Knowledge-intensive innovative entrepreneurship. Foundations and Trends in Entrepreneurship.

Dorosh-Kizym M., Dadak O., Dorosh M., Babych L. Digitalization in Ukraine‘s economy in the context of world digitization. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної меди цини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Економічні науки. 2020. Т. 22. № 96. C. 9 – 14

Doing Business (2015). Retrieved from : https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf

Doing Business (2016). Retrieved from : https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf

Doing Business (2017). Retrieved from : https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf

Doing Business (2018). Retrieved from : https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Doing Business (2019). Retrieved from : https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

Doing Business (2020) Retrieved from : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf

World Digital Competitiveness Ranking (2021). Retrieved from : https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/

World Digital Competitiveness Ranking (2020). Retrieved from : https://www.imd.org/wcc/docs/release-2020

World Digital Competitiveness Ranking (2019). Retrieved from : https://www.imd.org/wcc/docs/release-2019

World Digital Competitiveness Ranking (2018). Retrieved from : https://www.imd.org/wcc/docs/release-2018

World Digital Competitiveness Ranking (2017). Retrieved from : https://www.imd.org/wcc/docs/release-2017

World Digital Competitiveness Ranking (2016). Retrieved from : https://www.imd.org/wcc/docs/release-2016

E-Government Development Index. (2022). Retrieved from : https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

EGDI Methodology. (2022) Retrieved from : https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/E-Government-at-Local-Level/Application-of-LOSI-methodology-in-countries

Global Index (2015). Retrieved from : https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf.

Global Innovation Index (2016). Retrieved from : https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf.

Global Innovation Index (2017). Retrieved from : https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf.

Global Innovation Index (2018). Retrieved from : https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4330.

Global Innovation Index (2019). Retrieved from : https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4434.

Global Innovation Index (2020). Retrieved from : https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf.

Global Innovation Index (2021). Retrieved from : https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/.

Kyzym, M. (2011). Promyslova polityka ta klasteryzatsiya ekonomiky Ukrayiny [Industrial policy and clustering of Ukrainian economy]. Kharkiv, PH INZHEK

Khaustova, V. (2015). Promyslovapolityka v Ukrayini: formuvannya ta prohnozuvannya[Industrial Policy in Ukraine: Formation and Forecasting]. Kharkiv, PH INZHEK.

Yegorov, I., Odotyuk, I. &Salikhova, O. (Eds.). (2016). Implementatsiya vysokykh tekhnolohiy v ekonomiku Ukrayiny [Implementation of high technologies in the economy of Ukraine]. Kyiv, NAS of Ukraine.

Salihova, O. (2012). Vysokotekhnolohichne vyrobnytstvo: vid metodolohiy I otsinky do pidnesennya v Ukrayini / High-tech manufacturing: from valuation methodology to uplift in Ukraine. Kyiv, NAS of Ukraine.

Fedulova, L. (Ed.). (2011). Tekhnolohichnyy imperatyv stratehiyi sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny [The technological imperative of the strategy of socio-economic development of Ukraine]. Kyiv, NAS of Ukraine.

Duginec, G. (2018). Hlobalʹni lantsyuhy vartosti: monohrafiya [Global value chains: A monograph]. Kyiv National Trading-Economics University.

Pyvovar P. V., Makarenko O. M. (2022). Doing Business Index as an indicator of business development in Ukraine. Ekonomika ta derzhava, 4, 76–83. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.76

##submission.downloads##

Опубліковано

12.09.2023

Номер

Розділ

Статті