Окремі шляхи забезпечення судово-експертної установи кваліфікованими працівниками

Автор(и)

  • Сергій Тюлєнєв Directory, National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» of the Ministry of Justice of Ukraine, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9685-1536
  • Ганна Спіцина Directory, National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» of the Ministry of Justice of Ukraine, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9131-0642
  • Ірина Петрова Theoretical research laboratory, National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» of the Ministry of Justice of Ukraine, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1652-6715
  • Дар'я Давиденко Postgraduate and doctoral studies, National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» of the Ministry of Justice of Ukraine, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9124-9511

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2023-2(21)-2

Анотація

У статті розглянуто актуальне питання забезпечення кваліфікованими працівниками судово-експертні установи України. Визначено, що кадрова політика є невід’ємною складовою економічної системи країни. На думку авторів, сучасні підходи управління організаціями потребують організаційних змін пріоритетних напрямів розвитку кадрового забезпечення, в тому числі процесів добору, відбору та розстановки персоналу. Зазначено, що підбір і розстановка працівників в судово-експертній установі, будучи безпосереднім виразом поділу і кооперації праці, створює колектив установи. Доведено доцільність формування колективу з урахуванням не лише професійних, ділових та особистісних якостей кожного його члена, але й ефект їх поєднання – психологічну сумісність, котра допомагає працівникам швидко і успішно працювати один з одним. Зазначено, що раціональною розстановкою кадрів є розподіл працівників по посадах, при якому невідповідність між особистими якостями людини і пред’явленими вимогами до виконуваної ним роботи є мінімальною без надмірної або недостатньої завантаженості. Метою статті є висвітлення шляхів підбору та розстановки професійних кадрів як одного із напрямів забезпечення судово-експертної установи кваліфікованими професійними працівниками. Для досягнення мети використано загальнонаукові методи теоретичного узагальнення, порівняння, системного аналізу та формалізації. Розглянуто питання щодо ефективного забезпечення підготовки кваліфікованими кадрами судово-експертні установи України. Детально розглянуто процес відбору кадрів, можливі методи, що застосовуються для цього процесу. Окремо визначено систему помилок, які допускаються в кадровій політиці судово-експертних установ та можливі варіанти їх вирішення. Запропоновано шляхи подолання кадрових помилок, що є більш ефективними

##submission.downloads##

Опубліковано

29.12.2023

Номер

Розділ

Статті