Соціальні та кримінологічні фактори встановлення кримінальної відповідальності за розголошення лікарської таємниці

Автор(и)

  • Антон Байда Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-5532-899X

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2024-1(22)-6

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, кримінальна відповідальність, лікарська таємниця, соціальні фактори, кримінологічні фактори

Анотація

У статті досліджено соціальні та кримінологічні фактори встановлення кримінальної відповідальності за розголошення лікарсько таємниці. Соціальні фактори показують відповідність криміналізації незаконного розголошення лікарської таємниці основним тенденціям державної і суспільної політики, рівню і характеру суспільної свідомості та стану громадської думки. Також соціальні фактори визначаються важливістю відносин, які забезпечують охорону інформації по стан здоров’я особи, інтимну та сімейну сторони її життя. Виявлено, що науковотехнічний прогрес у медицині породжує нові явища, яким необхідні свої етичні гарантії. Особливе значення має збереження в таємниці таких медичних заходів як корекція статі, штучне запліднення, трансплантація тощо. Проте у нашій державі ще з моменту набуття незалежності незмінними є окремі негативні прояви функціонування системи охорони здоров’я, які збереглися з радянських часів. Такими проявами є авторитаризм у відносинах лікаря та пацієнта і як наслідок пов’язане з цим ігнорування прав останнього, безвідповідальність медичного персоналу, декларативність переважної більшості правових норм. Важливе значення при встановленні кримінологічних факторів, які вплинули на встановлення кримінальної відповідальності за незаконне розголошення лікарської таємниці, є суспільна небезпечність такого діяння, його поширеність та рівень латентності. Зроблено висновок, що свідченням високого ступеня суспільної небезпечності розголошення лікарської таємниці є передбачення законодавцем відповідальності за це діяння у розділі ІІ Особливої частини Кримінального кодексу «Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи». Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя та здоров’я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Обґрунтовано, що суспільна небезпечність діяння не вичерпується важливістю суспільних відносин, на які воно посягає, і необхідним є встановлення наслідків, які можуть бути спричинені таким посяганням. Законодавець у ст. 145 КК передбачив відповідальність за незаконне розголошення лікарської таємниці, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Проте нормативно ніде не закріплено, які ж саме наслідки потрібно відносити до тяжких, тобто дане поняття є оціночним. Доведено, що такими наслідками може бути суттєва шкода здоров’ю, а також моральна шкода. Встановлено, що досліджуване кримінальне правопорушення не має значної поширеності та має значний рівень латентності.

Посилання

Anishchenko O. V. (Ed.). (2011). The medico-demographic situation and the organization of medical assistance to the population in 2010: the results of the health care system and the implementation of the Program of Economic Reforms for 2010-2014 'Prosperous Society, Competitive Economy, Efficient State. Kyiv : MOZ Ukrainy.

Bilanov, O. S. (2022). Legal regulation of medical secrecy in contractual relations of surrogate motherhood. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii, 4, 18–23.

Biletska, H. A. & Kovalova, Ya. O. (2014). Medical secrecy: legal, medical and deontological aspects. Teoriia i praktyka pravoznavstva, 2 (6). Retrivered from: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/63583.

Bilous, T. (2020). The civil-law regime of protection of the right to secrecy about the state of health. Yurydychnyi visnyk, 4, 85–91.

Borysov, V. I. (2003). A systematic approach in determining the grounds for a criminal ban. Metodolohichni problemy pravovoi nauky: Proceedings of the international of science conference (pp. 287–289). M. I. Panov, Yu. M. Hroshevyi (Eds.). Kharkiv : Pravo.

Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996. № 254к/96-ВР. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. Ст. 141.

Criminal Procedure Code: Law of Ukraine, No. 4651-VI (2012, April 13). Retrivered from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

Dichko, H. O., Aleksieiev, O. H., Anishchenko, M. A. & Hamburh, L. S. (2019). Medical confidentiality: the problem of conceptual content and the characteristics of cases of lawful disclosure. Porivnialno-analitychne pravo, 3, 126–129.

Horner, C. & Burcher, P. (2021). A surrogate’s secrets are(n’t) safe with me: patient confidentiality in the care of a gestational surrogate. Journal of Medical Ethics, 47, 213–217. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29899014/.

Hrynchak, S. V. (2011). Criminal liability for illegal transplantation of human organs or tissues. Kharkiv : Pravo.

Instructions on the procedure for filling out the sick leave sheet: sealed. By order of the Ministry of Health of Ukraine, the Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine, the Social Insurance Fund for Temporary Disability, the Social Insurance Fund for Industrial Accidents and Occupational Diseases of Ukraine, No. 532/274/136-ос/1406 (2004, November 3). Retrivered from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-04#Text.

Karpenko, L. K. (2013). Criminal law enforcement of medical secrecy. Candidate’s thesis. Kharkiv.

Khimchenko, S. A. (2022). Criminal legal protection of medical secrecy: responsibility to modern requirements. Pravova pozytsiia, 4 (37), 246–250.

Korobeyev, A. I. (1987). Soviet criminal legal policy: problems of criminalization and penalization. Vladyvostok : Yzd-vo Dalnevostochnoho un-ta.

Kuchynska, O. P., Kashyntseva, O. Yu. & Shchyhol, O. V. (2020). Current issues of legal regulation of surrogate maternity and enforcement of rights of surrogate mothers. Wiadomości Lekarskie, 73(12 p. II), 2871–2876.

Kuts, V. M., Hizimchuk, S. V. & Yehorova, V. O. (2012). Criminal liability for the illegal conduct of human experiments. Kharkiv : Yurait.

Kuznetsova, N. F. & Zlobin, G. A. (1976). Social conditionality of criminal law and scientific support for rule-making. Sovetskoye gosudarstvo i pravo, 8, 76–83.

Luhina, N. A. & Horban, S. Yu. (2020). Moral and legal aspects of medicinal secrecy in Ukraine: prospects and methods of improvement. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 3, 323–326.

Plaksin, V. (1996). Protection of medical secrecy and its solution in practice. Pravo Ukrainy, 1, 75–80.

Pynaev, A. A. (2001). Course of lectures on the General part of criminal law. Book 1: About Crime. Kharkov : Yuryd. Kharkov.

Resolution of the Pechersk District Court, No. 2-A-216-1/06 (2006, July 25). Retrivered from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1_06705-06#Text.

Resolution of the Semenivsky District Court of the Poltava Region, case No. 1627/1706/12 (2012, December 18). Retrivered from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/28088148.

Slipchenko, T. (2021). Medical confidentiality - legal basis of protection. Aktualni problemy pravoznavstva, 2 (26), 91–96.

Tatsii, V. Ya. Borysov, V. I. & Tiutiuhin, V. I. (Eds.). (2020). Criminal law of Ukraine. Special part. Kharkiv: Pravo.

Tereshko, Kh. (2020). Legal disclosure of medical confidentiality: some aspects. Pravo Ukrainy, 3, 97–108.

Verdict of the Central District Court of Simferopol, case No. 122/9610/2012 (2013, January 22). Retrivered from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/33251278.

Zavoiura, Ya. O. & Kubalskyi, V. N. (2010). Prospects for the improvement of the institute of criminal legal protection of medicinal secrecy in Ukraine. Naukovyi visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU, 2. Retrivered from: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/issue/view/110.

##submission.downloads##

Опубліковано

10.07.2024

Номер

Розділ

Статті