Медіація чи арбітраж: правова дилема

Автор(и)

  • Головко О. М. кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України, старший викладач кафедри публічного права НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
  • Друзь В. Д. студентка факультету соціології і права НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2020-2(15)-12

Анотація

Ця стаття присвячена аналізу особливостей критеріїв застосування альтернативних способів вирішення спорів у комерційних спорах. Досліджено особливості механізму реалізації медіації та арбітражу, їх значення та сутність. Проаналізовано досвід зарубіжних країн та висвітлено пропозиції щодо подальшого удосконалення вирішення спорів завдяки взаємодії альтернативних способів вирішення спорів.

Посилання

Pro mizhnarodnyi komertsiinyi arbitrazh: Zakon Ukrainy vid 24.02.1994 r. № 4002-XII. (1994). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 25, art. 199. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text [in Ukrainian].

V Mizhnarodni arbitrazhni chytannia pamiati akademika I. H. Pobirchenka. (2018) Yurydychna hazeta – Legal newspaper, 41 (643). URL: http://yur-gazeta.com/publications/events/60richna-istoriya-uspihu-mizhnarodnogoarbitrazhu.html [in Ukrainian].

Mediatsiia u profesiinii diialnosti yurysta: pidruchnyk. URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Textbook_on [in Ukrainian].

Federalni pravyla tsyvilnoho protsesu (SShA) / Federal rules of civil procedure (USA). URL: http://www.uscourts.gov/sites/default/files/rules-of-civil-procedure.pdf [in Ukrainian].

Gap-Analiz vprovadzhennia instytutu mediatsii v Ukraini. (2020) [in Ukrainian].

Druz V., Holovko O. Pravo na dostup do informatsii: koreliatsiia ta vzaiemozalezhnist. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/15_13.pdf [in Ukrainian].

Civil Jystice Reform Act. URL: https://www.uscourts.gov/statistics-reports/analysis-reports/civil-justice-reform-actreport [in English].

Uniform Mediation Act. URL: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=9b244b42-269c-769e-9f89-590ce048d0dd&forceDialog=0 [in English].

David R. (1984). Arbitration in International Trade. Economica [in English].

Arbitration Guide IBA Arbitration Committee (2018) [in English].

Volkovytska N. Mediatsiia: alternatyvnyi chy efektyvnyi sposib vyrishennia sporiv? URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/mediaciya-alternativniy-chi-efektivniy-sposib-virishennya-sporiv.html [in Ukrainian].

Förordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19921094-om-avgifter-vid_sfs-1992-1094 [in Sweden].

##submission.downloads##

Опубліковано

11.02.2022

Номер

Розділ

Статті