Інтереси учасників трансферу технологій та механізм їх забезпечення

Автор(и)

  • Іванова К. Ю. кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, старший науковий співробітник НДІ ПЗIР НАПрН України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2020-2(15)-18

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану правового регулювання відносин у сфері трансферу технологій як підсистеми Національної інноваційної системи України. Сфера трансферу технологій розглядається під кутом зору інтересів, що реалізують її учасники (суб’єкти) – автор технології, реципієнт, донор технології та держава, інтереси якої визначають загальний вектор самого процесу трансферу. Аналізуються механізми задоволення інтересів зазначених учасників, які запроваджені у чинному законодавстві і пропонуються на перспективу.

Посилання

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.07.2019 r. № 526-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n60 [in Ukrainian].

Pro Kabinet Ministriv Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 27.02.2014 r. № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text [in Ukrainian].

Golichenko O. G. Natsionalnaya innovatsionnaya sistema: ot kontseptsii k metodologii issledovaniya. URL: https:// institutiones.com/innovations/2523-nacionalnaya-innovacionnaya-sistema.html [in Russian].

Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii : Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 r. № 143-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia minimalnykh stavok vynahorody avtoram tekhnolohii ta osobam, yaki zdiisniuiut yikh transfer: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.12.2019 r. № 1030. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Proiekt Zakonu «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo stymuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii». URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-zakonoproyektpro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakoniv-ukrayini-shodo-stimulyuvannya-diyalnosti-u-sferi-transferu-tehnologij [in Ukrainian].

Levkovets O. M. (2014). Intelektualna vlasnist yak resurs rozvytku: dylema transferu tekhnolohii. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho» – Bulletin of the National University «Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine», 3 (18), 59-75. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/3-59-75.pdf [in Ukrainian].

Fedorchenko N. V. (2017). Dohovirne rehuliuvannia vidnosyn z nadannia posluh. Dohovirne rehuliuvannia pryvatnopravovykh vidnosyn v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv v Ukraini: monohrafiia. O. D. Krupchana, A. B. Hryniak (Ed.). Kyiv, Part II (2.6), 230-252 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

11.02.2022

Номер

Розділ

Статті