Принципи застосування санітарних та фітосанітарних заходів: вимоги СОТ та ЄС

Автор(и)

  • Карпінська Н. В. к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2020-2(15)-20

Анотація

Дослідження присвячено висвітленню основних принципів, які відображають основні засади регулювання застосування санітарних та фітосанітарних заходів у рамках права СОТ крізь призму вимог ЄС. Обґрунтовано, що за своїм спрямуванням та змістовним наповненням ці принципи неоднорідні та поділяються на дві групи: принцип суверенітету (принцип самостійності) та антипротекціоністські принципи (усі інші). Визначено, що система антипротекціоністських принципів права СОТ складається із базової компоненти (принцип недискримінації); режимної компоненти (принципи національного режиму та режиму найбільшого сприяння); інформаційної компоненти (принцип транспарентності) та змістової компоненти (принципи наукової обґрунтованості та гармонізації).

Посилання

Bahai, N. O. (2002). Rozvytok nauky ahrarnoho prava Ukrainy. Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.06 / NAN Ukrainy; In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. Kyiv [in Ukrainian].

Panova, A. S. (2013). Ob osobennostyakh tekhnicheskogo regulirovaniya po pravu VTO. Biznes. Menedzhment. Pravo – Business. Management. Law, 1, 60-65 [in Russian].

Voronin, B. A. (2010). Pravovyye problemy vstupleniya v VTO rossiyskogo agrarnogo sektora. Agrarnoye i zemelnoye pravo – Agrarian and land law, 6 (66), 13- 19 [in Russian].

Gulyayeva, T. K., Nikitina, V. A., Fedosov, Ya. K. (2015). Printsip nediskriminatsii v «prave VTO». Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vestnik – Russian Foreign Economic Bulletin, 8, 82- 91 [in Russian].

Chlenstvo Ukrainy v SOT: ohliad zoboviazan ta komentari do nykh. I. Burakovskyi, V. Movchan (Ed.). (2008) [in Ukrainian].

Popov, M. S. (2013). Pravo na primeneniye sanitarnykh i fitosanitarnykh mer gosudarstvami-chlenami VTO i posledstviya ikh primeneniya. Zdravookhraneniye Rossiyskoy Federatsi – Healthcare of the Russian Federation, 4, 38-40 [in Russian].

Delo DS245. Yaponiya – import yablok (zayavitel SShA). URL: http://rovnov.com/ru/spsagreement/science [in Russian].

Joanne Scott. (2007). The WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures. David J. Hornsby, Markus W. Gehring (Reviewed). V. Abazi, J. Adriaensen, T. Christiansen (Ed.). The Contestation of Expertise in the European Union, Palgrave Macmillan New York City: Oxford University Press [in English].

Gruszczynski, L. (2020). Judicial review of science-based measures under WTO law. V. Abazi, J. Adriaensen, T. Christiansen (Ed.). The Contestation of Expertise in the European Union, Palgrave Macmillan. URL: https://www.researchgate.net/publication/344403292_Judicial_Review_of_Science-Based_Measures_Under_WTO_Law [in English].

Tarasov O. A. (2005). Printsip natsionalnogo rezhima: sushchnost. praktika i znacheniye v kontekste vstupleniya Rossii vo Vsemirnuyu torgovuyu organizatsiyu. Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.10. Moskva [in Russian].

Karro D., Zhyuyar P. (2002). Mezhdunarodnoye ekonomicheskoye pravo. V. M. Shumilova (Ed.). Moskva [in Russian].

Dyumulen I. I. (2003). Vsemirnaya torgovaya organizatsiya. Moskva [in Russian].

Ter-Stepanian E. E. (2011). Pryntsyp naibilshoho spryiannia u mizhnarodnomu ekonomichnomu pravi. Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.11. Kharkiv [Ukrainian].

Baranova M. A. (2017). Obespecheniye prozrachnosti mezhdunarodnogo regulirovaniya torgovli tovarami i uslugami v ramkakh soglasheniy GATT/VTO. Torgovaya politika – Trade policy, 1/9, 9- 22 [in Russian].

Dukhnevych A. V. (2011). Mekhanizm vrehuliuvannia superechok v ramkakh SOT. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Ser.: «Pravo», Issue. 15, 106-109 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

11.02.2022

Номер

Розділ

Статті