Контакти

Засновник та видавець
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

Адреса редакційної колегії
61002, Україна, Харків, вул. Чернишевська, 80

Телефон
+38 (057) 700-06-64

Виконавчий редактор
Мамаєв Ілля Олександрович, молодший науковий співробітник, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
E-mail: editor@apir.org.ua

Інтернет верстка та оформлення
Чуприна М. В.