Порядок внесення змін до закону про державний бюджет України: сучасний стан правового регулювання

Автор(и)

  • Катерина Токарєва Department of Law Higher Educational Institution «Асаdеmісіаn Yuriy Bugay International Scientific аnd Technical University», Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7891-226X
  • Наталія Карпова Department of Law Higher Educational Institution «Асаdеmісіаn Yuriy Bugay International Scientific аnd Technical University», Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8905-781X

DOI:

https://doi.org/10.37772/2309-9275-2023-1(20)-5

Ключові слова:

програма Міжнародного валютного фонду , порядок внесення змін в чинний закон про річний бюджет України, Бюджетний кодекс України, експертний висновок щодо законопроектів

Анотація

Cтаття присвячена для вивчення такого питання, як останні зміни в законодавчому регулюванні порядку внесення змін в чинний закон про річний бюджет України під час його дії в зв’язку з виконанням Україною її зобов’язань перед Міжнародним Валютним Фондом.

В даному дослідженні автори використовують логічний метод, метол семантичного аналізу, так само, як порівняльно-правовий метод.

Метою даної статті є аналіз внесення змін в чинний закон про річний бюджет України під час його дії як частини бюджетного процесу та їх законодавчої регламентації як частини бюджетного законодавства.

Досліджено нову чинну чотирирічну програму Міжнародного валютного фонду «Механізм розширеного фінансування» для України. Автори розглядають реалізацію українською владою української програми структурних реформ відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику від 19.06.2023 року. Авторами виділено із структурних маяків, які безпосередньо впливають на проведення українського бюджетного процесу, зобов’язання України посилити ст. 52 Бюджетного кодексу України та зосереджуються на виконанні українським урядом даного зобов’язання України перед Міжнародним Валютним Фондом.

Зроблено висновок, що розробка та прийняття Верховною Радою України законопроекту №9346-1д виконують структурний маяк № 10 в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також починають виконання структурного маяка № 12. Зясовано, що внесення змін до закону про Державний бюджет України належить до четвертої стадії бюджетного процесу, але регулюється не лише джерелами бюджетного права. Авторами встановлено, що внесення змін до закону про Державний бюджет України регулюється статтями 27, 52 Бюджетного кодексу України, ст. 160 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», Єдиним порядком здійснення моніторингу та контролю за підготовкою, опрацюванням та супроводженням законопроектів у Міністерстві фінансів України, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2004 № 362. Проаналізовано порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Також авторами досліджено порядок створення експертних висновків щодо законопроектів Міністерством Фінансів України. Головна увага приділена характеристиці процедури внесення змін до закону про Державний бюджет України як цілісного процесу, який регулюється різними законодавчими актами у різних стадіях.

Зроблено висновок про відсутність узгодженості між новою редакцією ст. 52 Бюджетного кодексу України, запропонованою відповідно до законопроекту №9346-1д та ст. 160 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» № 1861-VI від 10.02.2010 р., що після вступу у дію законопроекту №9346-1д може призвести до ускладнень у виконанні Верховною Радою України  її функцій.

Дане досліження є оригінальним аналізом останніх змін у законному порядку внесення змін в чинний закон про річний бюджет України відповідно до вимог Міжнародного Валютного Фонду.

Посилання

Budget Code of Ukraine, No. 2456-VI (2010, July 7). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n3296

Chvalyuk, A.M. (2007) Stages of formation of the Law on the State Budget. Forum of Law, 3, 272–277.

Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the official interpretation of the provisions of part two of Article 95 of the Constitution of Ukraine and the phrase "budget balance" used in part 3 of this article (the case on budget balance), No. 26-rp/2008 (2008, November 27). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v026p710-08#Text

Dmytryk, O. O. (2018) Budget process in modern conditions. Law and innovative society, 1 (10), 72–77.

Dmytryk, O.,Sereda, O., Tokarieva, K., Damirchyiev, M. & Zinovatna, I. (2022) Devising Ways to Improve the Financial and Tax Mechanisms for Overcoming the Socio-Economic Crisis Caused by Martial Law. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (13-120), 20–28.

Dmytryk, O.O & Tokarieva, K.O (2021) Modern trends in budgetary and legal regulation. Law and Innovation, 4 (36), 91–97.

Dmytryk, O.O., Kostenko, Y.O., Monaienko, A.O., Riadinska, V.O., Soldatenko, O.V. (2020) State legal forms of interaction with debt obligations and state losses. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 11 (2), 342–348.

Draft Law of Ukraine on Amendments to the Budget Code of Ukraine to Ensure Predictability of Budget Policy and Strengthen Debt Sustainability, No. 9346-1 (2023, June 15). Retrieved from: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42130

Explanatory Note to the Draft Law of Ukraine "On Amendments to the Budget Code of Ukraine to Ensure Predictability of Budget Policy and Strengthening Debt Sustainability". Retrieved from: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42130

Ian Lienert and Israel Fainboim (2010) International Budgetary Fund. Reforming Budget System Laws. Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2010/tnm1001.pdf

Law of Ukraine on the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine, No. 1861-VI (2010, February 10). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text

Makukh, O. V. (2017) Financial legal relations: theory, current state and development trends: monograph. Kharkiv: Pravo.

Memorandum of Economic and Financial Policy (2023, June 19). Retrieved from: https://mof.gov.ua/uk/memorandum_of_economic__financial_policies-677

On the Legal Nature of the Law on The State Budget. Retrieved from: https://minjust.gov.ua/m/str_11355

Order of the Ministry of Finance of Ukraine the Unified Procedure for Monitoring and Controlling the Preparation, Processing and Support of Draft Laws in the Ministry of Finance of Ukraine, No. 362 (2004, May 28). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0362201-04#Text

Podlasa Roksolana. Ukraine fulfills another obligation to the IMF. Retrieved from: https://lb.ua/economics/2023/07/27/567338_ukraina_vikonala_shche_odne.html

Shevchuk, M. V. (2020). Relations on the use of budgetary funds as an object of legal protection: Candidate’s thesis: 081 Law. Lviv.

The Constitution of Ukraine, No. 254к/96-ВР (1996, June 28). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

The IMF Board of Executive Directors approved the first review of the Extended Fund Facility program and the disbursement of a tranche of USD 886 million. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-vikonavchih-direktoriv-mvf-zatverdila-pershiy-pereglyad-programi-rozshirenogo-finansuvannya-ta-vidilennya-transhu-obsyagom-886-mln-dol-ssha

Ukraine’s State Budget Financing Since the Beginning of the Full-scale War. (2023, September 5) Retrieved from: https://mof.gov.ua/en/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435

##submission.downloads##

Опубліковано

13.09.2023

Номер

Розділ

Статті