Редакційний штат

Головний редактор

Внукова Н. М., доктор економічних наук, професор, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google Scholar | ORCID | Scopus | ResearcherID | Науковці України)

Заступники головного редактора

Глібко С. В., кандидат юридичних наук, доцент, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (ORCID | Google Scholar | Scopus | ResearcherID | Науковці України)

Любчич А. М., кандидат юридичних наук, вчений секретар, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google scholar | ORCID | ResearcherID | Scopus);

081 ПРАВО, 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Батлер В., доктор права, Школа права Університету штату Пенсильванія (США);

Грасіс Я., доктор юридичних наук, доцент, Ризький Університет імені Паула Страдиня, Юридичний факультет (Латвія) (ORCID | Scopus | WoS);

Давуліс Т., доктор, професор, Вільнюський університет, Юридичний факультет (Литва) (ORCID | ResearcherID | Scopus);

Захарс В., доктор юридичних наук, професор, Начальник юридичного департаменту Даугавпильский університет (Латвія) (ORCID | Scopus | ResearcherID | WoS);

Матуліне С., доктор, Університет імені Миколаса Ромеріса (Литва) (LinkedIn | Google Scholar | Scopus);

Єфремова К. В., кандидат юридичних наук, НДІ правового забезпеченння інноваційного розвитку НАПрН України (ORCID | Google Scholar | Науковці України | ResearcherID);

Пашков В. М., доктор юридичних наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (ORCID | Google Scholar | Scopus | ResearcherID | Науковці України);

Шаповал Р. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (науковий редактор) (Google Scholar | Scopus | ORCID | Науковці України);

Солнцева К. В., кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Google Scholar | ResearcherID | Scopus | ORCID | Науковці України);

Гаркуша А. О., кандидат юридичних наук, доцент, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (Google Scholar| ORCID | Scopus | ResearcherID);

Кохан В. П., кандидат юридичних наук, старший дослідник, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Google Scholar | ORCID | ResearcherID | Scopus).

 

07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 073 Менеджмент

Петрова М., доктор економічних наук, професор, Університет Велико Тирново (Болгарія) (ORCID, ResearcherID, Scopus, Loop, SciProfiles);

Пукала Р., доктор економічних наук, професор, Державна технологічно-економічна школа імені Броніслава Маркевича (Польща) (ORCID, ResearchGate, Scopus, Google Scholar);

Бачо Р., доктор економічних наук, професор, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ (Україна) (ORCID, ResearcherID, Scopus, Google Scholar);

Горовий Д. А., доктор економічних наук, професор, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ “ХПI” (ORCID, ResearcherID, LinkedIn, Google Scholar);

Матюшенко І. Ю., доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна) (ORCID, ResearchGate, ResearcherID, Google Scholar | Scopus);

Шматько Н. М., доктор економічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (ORCID, ResearchGate, ResearcherID, Scopus, LinkedIn, Google Scholar)