Редакційний штат

Головний редактор

Внукова Н.М., доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Україна (Scopus | ORCID | ResearcherID | Google Scholar) ✉️ ufp2007@meta.ua

Заступники головного редактора

Глібко С. В., кандидат юридичних наук, доцент, директор, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Україна (Scopus | ORCID | ResearcherID | Google Scholar) ✉️ hlibko.s@ndipzir.org.ua

Любчич А. М., кандидат юридичних наук, старший дослідник, вчений секретар, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Україна (Scopus | ORCID | ResearcherID | Google Scholar) ✉️ Anna.n.l@ukr.net

 

081 ПРАВО, 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Кудінов С.С., доктор юридичних наук, професор, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна (ORCID) ✉️ sergiy.nauka2023@gmail.com

Грасіс Я., доктор юридичних наук, доцент, Ризький Університет імені Паула Страдиня, Юридичний факультет (Латвія) (Scopus | ORCID | Web of Scince) ✉️ janis.grasis@rsu.lv

Шаповал Р. В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна (Scopus | ORCID | Google Scholar) ✉️ rvshapoval1@gmail.com

Вапнярчук Н.М., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник сектору поширення інформації та наукового забезпечення видавничої діяльності Управління стратегічного розвитку, Національна академія правових наук України, Україна (Scopus | ORCID) ✉️ 130398@ukr.net

Гаркуша А.О. кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського і фінансового права, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Україна (Scopus | ORCID | Google Scholar | ResearcherID) ✉️ andreigarkusha@gmail.com

 

07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Внукова Н.М., доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Україна (Scopus | ORCID | ResearcherID | Google Scholar) ✉️ ufp2007@meta.ua

Бачо Р. доктор економічних наук, професор, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Україна (Scopus | ORCID | ResearcherID | Google Scholar) ✉️ bacho.robert@gmail.com

Ачкасова С. А., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри митної справи і фінансових  послуг, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна (Scopus | ORCIDResearcherID | Google Scholar | Web of Scince) ✉️ svet_achk@meta.ua

Пукала Р. доктор економічних наук, професор, Державна технологічно-економічна школа імені Броніслава Маркевича (Польща) (ORCID, ResearchGate, Scopus, Google Scholar) ✉️ ryszard.pukala@interia.pl

Спеціальність 073 Менеджмент

Шматько Н.М., доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна (Scopus | ResearcherID | Google Scholar | Web of Scince) ✉️ nataliia.shmatko@khpi.edu.ua

Матюшенко І.Ю., доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна (Scopus | Web of Scince | ORCID) ✉️ imatyushenko@karazin.ua

Петрова М.М. доктор економічних наук, професор, Великотирновський університет ім. Св. Кирила та Св. Мефодія, Болгарія (Google Scholar, ORCID, ResearcherID, Scopus, Loop, SciProfiles) ✉️ m.petrova@ts.uni-vt.bg