Політика відкритого доступу

Наш журнал дотримується політики відкритого доступу. Доступ до змісту журналу є вільним і безкоштовним для усіх користувачів та/або їх організацій. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI *.
* BOAI (Budapest Open Access Initiative) — Будапештська ініціатива відкритого доступу до наукової літератури"