Про журнал

Журнал «Право та інноваційне суспільство» (ISSN 2309-9275) – це електронний журнал з відкритим доступом, який заснований Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України і видається 2 рази на рік. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань групи «Б» галузь 081 «Право» (наказ МОН України № 409 від 17 березня 2020 р.), економічні спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент» (наказ МОН України № 220 від 21 лютого 2024 р.).

Журнал «Право та інноваційне суспільство» приймає до публікації теоретичні та емпіричні дослідження з правової та економічної тематики (сфера управління та адміністрування). Зокрема, журнал заохочує наукові роботи, які висвітлюють актуальні проблеми та питання юридичної науки, пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства, досягнення правової науки зарубіжних країн, та дослідження становлення та розвитку фінансової та банківської систем в Україні і світі, дослідження  у сфері економіки та управління бізнесом.

Журнал приймає статті за галуззю знань 081 «Право», 293 «Міжнародне право» та спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа, страхування», 073 «Менеджмент». Статті приймаються англійською і українською мовою.

Журнал «Право та інноваційне суспільство» дотримується процесу подвійного сліпого рецензування, щоб забезпечити оригінальні та якісні дослідження в правовій галузі та галузі управління та адміністрування.

Поточний номер

№ 2 (21) (2023)
Переглянути всі випуски